Renovació de càrrecs de la Junta Directiva

En l’assemblea General de Socis del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, celebrada el passat dilluns 4 de juny, es van renovar els càrrecs de la Junta Directiva de l’entitat atès que caducaven després d’haver estat escollits quatre anys endarrera.

La Junta Directiva proposada en l’Assemblea fou escollida per unanimitat. Repeteixen en el càrrec el President Enric Subiñà, que ja porta 8 anys en el càrrec, el Vicepresident Llorenç Soldevila, el Tresorer Jordi Pinart i la Secretària Ma. Josep Castillo. També renoven els càrrecs els següents vocals:

Francesc Villà – Revista / Oriol Bassa – Natura / Bernat Calvo – Patrimoni / Margarida Colomer – Història / Mike Gavin – Fotografia i Rosa Vila – Lletres.

S’incorporen a la Junta Directiva els següents vocals:

Albert Palaudàries – Fotografia / Montserrat Rodó i Glòria Farrés – Lletres

Va causar baixa de la Junta, a petició pròpia, el vocal Josep Lladó.

Aquest mandat és per quatre anys, fins el maig de 2022.