DILLUNS 12 ASSEMBLEA GENERAL

Aquest proper dilluns 12 de maig, a les 21h en la nostra Seu a la casa Gòtica d’Argentona, es celebrarà l’Assemblea General Ordinària. L’ordre del dia és el següent:

Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

Renovació i/o elecció de la nova Junta Directiva.

Estat de comptes.

Balanç de les activitats de l’any 2013.

Activitats pel 2014.

Precs i preguntes.

Leave a Comment