FONTS 58

Ja ha sortit el número 58 de la revista FONTS, que té com a dossier l’afer de can Doro i cal Guardià, ara que tots els terrenys són propietat municipal.

La fotografia de portada, força desconeguda, és una processó de principis del segle XX passant per davant de can Doro i el Cap de Creus. Agraïm al Forn Moré que ens l’hagi cedit per publicar-la.

Adjuntem el sumari de la revista.

fonts58

 sumari

DILLUNS 12 ASSEMBLEA GENERAL

Aquest proper dilluns 12 de maig, a les 21h en la nostra Seu a la casa Gòtica d’Argentona, es celebrarà l’Assemblea General Ordinària. L’ordre del dia és el següent:

Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

Renovació i/o elecció de la nova Junta Directiva.

Estat de comptes.

Balanç de les activitats de l’any 2013.

Activitats pel 2014.

Precs i preguntes.