VIA DE PARPERS. ESTAT D’ABANDONAMENT

              Altra cop la via de Parpers torna ha estar d’actualitat, i com moltes altres vegades per denunciar el seu mal estat i abandó. Tot i fer temps que des del CEA sabíem d’aquest estat precari, motivat especialment per una manca de manteniment del tram restaurat, ha arribat l’hora de denunciar-ho públicament, tal i com ja va fer l’Entitat Natura fa pocs dies.

               El passat 25 de setembre de 2010 es feia la inauguració de la restauració, consolidació i adequació del tram  superior de la Via de Parpers (núm. 9), amb l’assistència de més d’un centenar de persones que gaudiren de les explicacions dels arqueòlegs responsables dels treballs.

               Aquesta era una llarguíssima reivindicació dels argentonins des de finals dels anys setanta del segle XX. De fet el CEAJC ha reivindicat la seva consolidació i restauració des dels inicis de l’entitat, dedicant-li un núm. monogràfic de la revista FONTS el 2004.

              El mateix dia de la seva inauguració vam advertir al Sr. Alcalde que caldria un manteniment periòdic a fi de treure la vegetació que mica en mica s’aniria imposant en aquest jaciment al mig del bosc. De moment aquest manteniment no s’ha fet mai.

              Els resultats són palpables en les fotografies que s’adjunten a la nota de premsa. Després d’un any la vegetació ha ocupat la Via de Parpers. En el tram inferior de la part restaurada han caigut dos pins al mig del jaciment. Alhora el sistema de drenatge que es va incorporar a la Via no ha obtingut els resultats esperats, i part dels tubs de PVC que es van col·locar han quedat al descobert. Segurament el tram de Via on hi ha el tub de drenatge es massa llarg, amb gran aportació d’aigües. Es probable que uns drenatges transversals a la Via disminuirien l’acció de les aigües en el paviment de sauló.

              Ja hem demanat a l’actual govern municipal que cal un manteniment periòdic per anar traient la vegetació del jaciment, alhora que cal resoldre el sistema de drenatge. Inicialment hem obtingut una bona resposta, però ara cal que es materialitzi. El servei arqueològic de la Generalitat es va comprometre a estudiar la instal·lació d’uns plafons explicatius dels jaciment, imprescindibles per què els visitant entenguin el que veuen. Demanem al consistori que treballi també per aquest objectiu, i que si la Generalitat no ho tira endavant sigui l’ajuntament qui ho faci. Recordem que en tot el projecte de restauració l’ajuntament no hi ha invertit no un sol euro, i un jaciment d’aquesta importància que pot incentivar el turisme cultural a la vila bé es mereix alguna inversió municipal.

 

  

dscn02761

 

 

 

 

 

 

dscn0277

 

 

 

 

 

 

  dscn0278

 

 

 

 

 

 dscn0280

 

 

 

 

 

 

dscn0282

 

 

 

 

 

 

dscn0283

 

 

 

 

 

 

 dscn0284

 

 

 

 

 

 

Dos pins caiguts

Leave a Comment