JA TENIM CATÀLEG DEL PATRIMONI!

Ja tenim aprovat provisionalment el Pla Especial i el Catàleg del Patrimoni arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i ambiental d’Argentona!. Fou en el transcurs del Ple Ordinari del passat 16 de maig. Aquesta ha estat una reivindicació històrica del CEAJC des de la seva fundació, i ens alegrem enormement que finalment s’hagi aconseguit. Aquesta aprovació era molt esperada després de múltiples promeses incomplertes en les legislatures del 1999 al 2003 i especialment des 2003 al 2007, quan se’ns va dir que es portaria a terme i van acabar sense haver materialitzat res.

Aquest catàleg incorpora tots els elements arquitectònics ja catalogats des del 1987 (uns 80), als quals s’han sumat uns 140 edificis i construccions més.  En total tenim 154 elements arquitectònics en sòl urbà i 85 en sòl no urbà.

Pel què fa als espais arqueològics se n’han protegit 119, el que realment és una fita a la comarca i al país, on podem dir que tenim un dels termes amb més protecció arqueològica. 

Respecte als conjunts, o sigui, carrers amb protecció ambiental (fesomia), se n’han catalogat 31, la gran majoria en el nucli antic.

Els elements naturals i paisatgístics incorporen 31 arbres, 18 arbredes, 7 camins i 55 fonts i mines.

Patrimonialment el catàleg ve avalat per les regidories de Patrimoni i sostenibilitat, i per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Generalitat. A nivell normatiu hi ha certes discrepàncies entre els juristes de l’ajuntament i els de l’equip redactor, discrepàncies que quedaran resoltes per la Generalitat cara a l’aprovació definitiva, prevista per abans d’acabar l’any.

Agraïm a l’equip de govern que hagi apostat clarament pel Patrimoni, fet que ha permès la creació del Consell Municipal del Patrimoni i la redacció d’aquest catàleg, i especialment la seva responsabilitat en l’aprovació provisional, que sinó s’hagués portat a terme després de la inicial de finals de desembre de 2010, hagués pogut significar la desaparició de molts dels elements un cop s’hagués acabat la suspensió de llicències que actualment està vigent.

Leave a Comment