COMENCEN LES EXCAVACIONS DE CAN SARRIERA

La instància presentada davant la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat va tenir el seu resultat. A finals del mes de març, la Direcció General ens va donar la raó i va instat l’ajuntament a fer sondeigs previs en les zones susceptibles d’haver-hi restes arqueològiques, que si fossin positius, provocarien una intervenció arqueològica en extensió o bé un seguiment arqueològic, depenent de la importància dels mateixos.
Aquests sondeigs es van fer durant la setmana posterior a Setmana Santa, i se’n van fer dos al carrer Torres i Bages, buscant les restes de l’antic cementiri, i tres en l’àmbit de la plaça de Vendre, en referència a can Sarriera.

Els sondeig del carrer Torres i Bages no van tenir cap resultat positiu, no així el sondeig fet al davant del barri de can Puig i Cadafalch, que va posar al descobert l’angle NW de can Sarriera.
El divendres 17 d’abril va venir l’arqueòleg territorial, el Sr. Antoni Caballé, el qual va decidir que havent aparegut els fonaments del casal, es posés al descobert tot el perímetre del mur de can Sarriera en l’espai afectat per les obres, i que posteriorment s’excavés el seu interior. Esperem que aquesta excavació permeti recuperar restes ceràmiques o d’utillatge que ens permetin datar la construcció de l’edifici, que està documentat com a mínim des del segle XIV.

De moment ja han descobert el mur perimetral del casal, i es comencen a fer sondeigs al seu interior.
Pel què fa a l’àmbit de la plaça de l’Església, on s’actuarà poc, va demanar que si apareixia qualsevol esquelet es fes l’excavació completa de l’enterrament. Tot i això, no creiem que en la zona afectada per les obres d’aquest sector apareixin gaires enterraments.
Adjuntem una fotografia on ens podem fer una idea de la magnificiència del casal, i un plànol d’inicis del segle XIX on es veu can Sarriera i part del nucli antic.

CAN SARRIERA
CAN SARRIERA

En aquesta foto es pot veure can Sarriera, amb les fortificacions (garites de vigilància) i les seves grans dimensions.
 
 
 

En aquest plànol, d’inicis del segle XIX, es pot veure can Sarriera.

 

 

MUR

En aquesta imatge, presa el dia 28, es pot veure el mur de tramuntana de Can Sarriera.

 

 

CUP

Aquí es visible el bon aparell del mur exterior. Una claveguera talla el mur, i s’entreveu l’angle de l’antic cup del celler.