FONTS Nº37

Núm. 37 Gener 2009 FONTS Nº37
Editorial L’any Rodoreda (3,37,1-2009)
Enric Subiñà II Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme (4,37,1-2009)
Julià Lladó I Jornada Institut Ramon Muntaner (6,37,1-2009)
M. J. Castillo / Rosa Vila Tardor Literària 2008 (7,37,1-2009)
Llorenç Soldevila
Araceli Ferrer Itinerari Rodoreda (11,37,1-2009)
Cristina Villa II Festival Fotogràfic Alfons Güell (13,37,1-2009)
Leandre Villaronga Voluntaris catalans a la Gran Guerra 1914-1918 (15,37,1-2009)
Francesc Lladó Els processos migratoris a les terres de parla catalana (19,37,1-2009)
Francesc Lladó Nomenament de mestre (21,37,1-2009)
Francesc Villà Argentona a la primera època de “el Maresme” a l’any 1970 (i VI) (23,37,1-2009)
Maria Josep Castillo Els orígens de la tradició política liberal catòlica a Catalunya. Mataró, s. XVIII i XIX (28,37,1-2009)
Aigua Clara La Cara, La Creu (30,37,1-2009)

Leave a Comment