FONTS Nº 3

Núm. 3 Juliol 2000 fonts003
Editorial Qüestió de noms (3,3,7-2000)
Actualitat Notícies de l’entitat (4,3,7-2000)
Actualitat (4,3,7-2000)
Lladó i Pascual, Josep La festa major d’estiu (5,3,7-2000)
Soldevila, Llorenç Notes sobre les festes majors d’estiu d’Argentona durant el franquisme (1941-1975) (7,3,7-2000)
Masó, Rosa Primeres festes majors al carrer (10,3,7-2000)
Villa, Cristina Els orígens del ¨vot de poble” d’Argentona a sant Domènec (12,3,7-2000)
Villà, Francesc Sant Domingo de Guzman i el “vot de poble” (14,3,7-2000)
Calvo, Oriol Reflexions entorn de la festa del càntir i la festa major (16,3,7-2000)
Bigorra i Rius, Rafael L’escletxa (20,3,7-2000)
Lens, Ingrid Sant Domènec o Sant Domingo? (21,3,7-2000)
Vila, Rosa Qui ens ha pres l’envelat (22,3,7-2000)
Güell, Alfons L’envelat de la festa major (23,3,7-2000)
Serra “Mòrgan”, Lluís Una juguesca de festa major (25,3,7-2000)
Lladó, Julià El nom d’Argentona en el 3.485 aniversari de la seva fundació (26,3,7-2000)
Castillo, Maria Josep Llibres de festa major (28,3,7-2000)
Villa, Cristina El clero i les autoritats (30,3,7-2000)

Leave a Comment