QUI SOM

El Centre d’Estudis Jaume Clavell d’Argentona

Secció de Natura i Medi Ambient

Secció de Lletres

Secció de Genealogia


EL CENTRE D’ESTUDIS JAUME CLAVELL

El Centre d’Estudis Jaume Clavell d’Argentona és una associació oberta a la participació dels estudiosos i de totes les persones relacionades i interessades amb la preservació, recerca i difusió del patrimoni cultural i natural d’Argentona. L’entitat va néixer a mitjans de l’any 1999.


Entre les activitats més importants que desenvolupa hi ha:

 • La publicació d’una revista trimestral, FONTS.
 • La celebració de cicles de conferències. Especialment destacades han estat les que sota el títol de “Tardor Literària”, han aplegat a la vila escriptors catalans de primera línia.
 • Actes d’homenatge (conferències i exposicions) a personatges de la cultura catalana.
 • El muntatge d’exposicions de temes relacionats amb la història local. Per la festa major d’hivern s’han convertit ja en un dels elements de caire cultural indispensables.
 • Visites i rutes culturals.

PER SABER MÉS

El Centre d’Estudis Jaume Clavell d’Argentona és una associació oberta a la participació dels estudiosos i de totes les persones relacionades i interessades amb la preservació, recerca i difusió del patrimoni cultural i natural d’Argentona. També porta a terme activitats relacionades amb el món de la cultura més general del país.


El nom de l’entitat, Jaume Clavell, correspon a l’argentoní que dedicà part de la seva intensa vida a l’estudi i preservació del patrimoni de la vila d’Argentona. Mort el 1997, fou, entre altres coses, l’impulsor del Museu del Càntir i de les tradicions que al voltant de la terrissa es concentren a la Festa Major de Sant Domènec (4 d’agost).
L’entitat va néixer a mitjans de l’any 1999, i els seus estatuts van ser aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el març de l’any 2002.

Les seves activitats al llarg d’aquests anys s’han centrat en:

 • La publicació d’una revista trimestral, FONTS. Des del gener de 2000 fins a gener de 2009 han vist la llum 37 números.
 • La publicació de facsímils d’algunes revistes antigues de la vila difícils de trobar (Lo castell de Burriac de finals del segle XIX).
 • La celebració de cicles de conferències. Especialment destacades han estat les que sota el títol de “Tardor Literària”, han aplegat a la vila escriptors catalans de primera línia per tal de comentar les seves obres de més recent publicació davant d’un públic que prèviament se les ha llegit.
 • Actes d’homenatge (conferències i exposicions) a personatges de la cultura catalana coincidint amb l’aniversari del seu traspàs.
 • El muntatge d’exposicions de temes relacionats amb la història local. Per la festa major d’hivern (7 de gener) s’han convertit ja en un dels elements de caire cultural indispensables. Recordem, entre d’altres, les relacionades amb cartografia antiga de la vila, amb la figura i obra de Jaume Clavell o amb la Via de Parpers, el pintor Ramon Martí i Alsina, la commemoració del final de la Gran Guerra (2008) i Cartells de la República (2009).
 • Visites i rutes culturals.

El Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell està format per uns 200 socis.

L’entitat està al càrrec d’una junta directiva que en aquests moments formen les següents persones:

-President: Enric Subiñà.

-Vice-president: Llorenç Soldevila.

-Tresorer: Jordi Pinart

-Secretària: Maria Josep Castillo

-Vocals: Francesc Villà (publicacions), Bernat Calvo (patrimoni),   Oriol Bassa (Natura),  Rosa Vila (lletres), Margarida Colomer (història), Josep Lladó.

Diverses seccions funcionen dins d’uns objectius comuns: publicacions, patrimoni, història, lletres, natura i genealogia.


El Centre d’Estudis Jaume Clavell està en relació amb l’Ajuntament d’Argentona, oferint-se col·laboració mútua. Forma part de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i de l’Institut Ramon Muntaner.


L’entitat es financia a través de les quotes que anualment paguen els seus socis i amb la subvenció que també l’ajuntament proporciona anualment. Per actuacions puntuals pot rebre l’ajut especial d’algun dels seus socis o d’altres entitats.


SECCIÓ DE PATRIMONI

La secció de patrimoni va començar a caminar durant l’any 2000, en el moment de l’inici del Centre d’Estudis Argentonins. El seu principal objectiu era, i encara continua essent, la difusió i salvaguarda del patrimoni històric d’Argentona, especialment l’arquitectònic i arqueològic.

A tal fi des del primer moment es va marcar com a objectius de la secció l’estudi i difusió del patrimoni, i a tal efecte durant l’any 2001 es va publicar a la revista Fonts un inventari de les masies i cases de pagès d’Argentona, i el 2002 en la mateixa revista un estat de la qüestió dels jaciments arqueològics de la vila. El mateix any es va publicar en la Sessió d’Estudis Mataronins la carta arqueològica d’Argentona.


A nivell de difusió el 2002 es va organitzar una exposició fotogràfica sobre les masies d’Argentona, i el 2004 es va fer una exposició sobre la Via Romana de Parpers, alhora que es dedicava un número de Fonts a aquest jaciment.


Entre les fites més importants de la secció hi ha l’impuls i seguiment del procés de digitalització de l’Arxiu Parroquial, la participació en l’elaboració del mapa del terme municipal de l’editorial Alpina, l’impuls en la creació del Consell del Patrimoni d’Argentona i la redacció del Pla Especial del Patrimoni d’Argentona. També els membres de la secció foren impulsors de les dues Trobades de Centres d’Estudi del Maresme, la darrera celebrada el 2008 a Argentona.


Finalment, també s’ha fet el seguiment i denúncia als organismes públics del jaciments de la Pedra Gravada de Parpers, Cal Guardià, la Via Romana de Parpers, la necròpolis de can Doro, can Nadal, i cal Ros de la Font, entre d’altres.


Els seus membres, a dia d’avui, són:

Francesc Lladó i Tubau, vocal de la secció a la Junta

Julià Lladó i Gràcia: jllado@mdtextil.e.telefonica.net

David Farell i Garrigós: dfarell@xtec.cat

Enric Subiñà i Coll: enricsubina@yahoo.es

Josep Lladó i Pascual


SECCIÓ DE NATURA I MEDI AMBIENT

La secció de natura i medi ambient comença a funcionar l’any 2000, en el moment de l’inici del Centre d’Estudis Argentonins. El seu principal objectiu és la difusió i defensa del patrimoni natural i ambiental d’Argentona.

En tot aquest temps hem endegat el manteniment del catàleg d’Arbres i arbredes monumentals d’Argentona, la realització del Curs d’aproximació al coneixement del medi natural d’Argentona, l’any 2007, i anualment, les sortides de descoberta del patrimoni natural argentoní, conjuntament amb d’altres entitats.


SECCIÓ DE LLETRES

Aquesta secció està en actiu d’ençà dels inicis de l’entitat. Com a activitats regulars hi ha l’organització anual de la “Tardor literària”, cicles de quatre conferències que, amb vuit edicions, ha portat els escriptors més importants del país a fer tertúlies amb els lectors argentonins. A més a més sempre es mira de commemorar alguna efemèride amb una ruta literària a algun indret del país.


De manera no tan regular alguns dels membres de la secció han anat publicant textos de creació a la revista “Fonts

SECCIÓ DE GENEALOGIA

La secció de genealogia del CEA vol centrar-se en l’estudi dels nostres avantpassats argentonins. A partir de la documentació dipositada a l’Arxiu Històric Municipal d’Argentona, al de la parròquia de Sant Julià i a d’altres de privats de la vila volem configurar l’ascendència de qui ha habitat la vila.

A més de teixir els arbres genealògics dels diferents cognoms i famílies, la part més coneguda i visible de la genealogia, obtenen valuosa informació que ens pot ajudar en aspectes de ciències i disciplines molt diverses: història, medicina, demografia, antropologia, estadística… És un altre modus de recuperar la nostra memòria.

FacebookTwitterBlogger Post

Leave a Comment