FONTS Nº2

Núm. 2 Abril 2000

fonts002

Editorial Preservar i progressar (3,2,4-2000)
Actualitat Notícies de l’entitat (4,2,4-2000)
Actualitat (4,2,4-2000)
Soldevila, Llorenç Paraules de presentació del Centre d’Estudis Argentonins (5,2,4-2000)
Villa, Francesc Els treballs de recerca en el batxillerat (7,2,4-2000)
Bassa i Vila, Oriol Les artigues i el seu rastre avui als boscos d’Argentona (8,2,4-2000)
Lladó i Gracia, Julià Ara fa 75 anys: la dictadura de Primo de Rivera (9,2,4-2000)
Borras, Agàpit Argentona 2000, el model del territori (11,2,4-2000)
Majó, Joan / Borràs, Agàpit Les activitats econòmiques: comerç, indústria… (12,2,4-2000)
Boba, Assumpta / Soy, Antoni Taula rodona (14,2,4-2000)
Bigorra i Rius, Rafel L’antic Casino, una joia malmesa (16,2,4-2000)
Farell i Garrigós, David/ La via romana de Parpers (17,2,4-2000)
Lladó i Tubau, Francesc
Pageo, Agustí L’edifici de l’antic ajuntament (19,2,4-2000)
Lladó, Jaume En Jaume Clavell (20,2,4-2000)
Serra “Mòrgan”, Lluís La nissaga dels Martí, pintors (21,2,4-2000)
Güell, Alfons / Villa, Cristina La desaparició de les vinyes a Argentona (23,2,4-2000)
Calvo, Oriol Un paisatge d’Argentona de Martí Alsina? (25,2,4-2000)
Pannon, Joan El Centre, una esperança renovada… Aixernador, en l’esperit encara es viu (26,2,4-2000)
Castillo, Maria Josep Ells llibres de mossèn Cabré (28,2,4-2000)
Aigua Clara La Cara, La Creu (30,2,4-2000)

FONTS Nº1

Portada Fonts nº 1

Núm. 1 Gener 2000

Fonts nº1
Fonts nº1
Editorial Inici d’un camí (3,1,1-2000)
Costa, Francesc Argentona criminal (4,1,1-2000)
Zapata, Assumpció L’arxiu històric d’Argentona (5,1,1-2000)
Aymerich, Eloi La postguerra a Argentona (6,1,1-2000)
Amargant Emili La premsa a Argentona (7,1,1-2000)
Lladó, Julià Els Lladó del Maresme a Mallorca (13,1,1-2000)
Güell, Alfons Una petita història a l’entorn d’en Jaume Clavell (14,1,1-2000)
Bigorra i Rius, Rafel Hipólito Lázaro a Argentona (15,1,1-2000)
Padrós ,Pep Fira de cavalls (16,1,1-2000)
Nieto, Xavier / Boba, Assumta La identitat i la reconstrucció simbòlica del passat (17,1,1-2000)
Villà, Francesc És necessari un centre d’estudis a Argentona? (19,1,1-2000)
Lladó, Francesc / Farrell, David Patrimoni documental i artístic (21,1,1-2000)
Clara, Aigua Un nou torrent de Vera a can Poi? (23,1,1-2000)
Ens han robat el sant Domènec de la font (23,1,1-2000)
Castillo, Maria Josep L’Archamp, nova col·lecció (25,1,1-2000)