La Font Picant

167-font-picant2
Font Picant

Aquesta Font, sense cap mena de dubte, és la que més fama li ha donat a Argentona com a pol d’atracció de persones que venien a prendre les aigües i a fer salut i que mica en mica va fer que noves torres i cases s’anessin construint dins el nostre terme.

Segons una publicació de l’any 1783, l’aigua es descobreix aquell any, tot i que no és fins el 1842 que es fa una anàlisi i se’n fan públiques les seves propietats mineromedicinals, encara que fins llavors ja eren conegudes i utilitzades pels veïns.

Amb la redescoberta del pou hi va haver un canvi de propietari i pocs anys després ja s’aixeca el Balneari Prats o l’Establiment i es comença a popularitzar la cura d’aigües, aquestes aigües eren administrades per metges “del cuerpo de medicos de baños”,  el Balneari perdura fins l’any 1902 en que un altre canvi de propietari el converteix en Manantial Burriach, amb la conversió d’uns xalets o apartaments inaugurats el 1911.

En aquesta nova etapa, es continua embotellant l’aigua de manera artesanal i posteriorment ja més industrial amb la construcció d’una planta embotelladora.

A l’any 1976, tanca l’empresa envasadora i es fa una manifestació a nivell comarcal per salvar l’aigua i l’espai, tot i que no és fins el 2002, que aquest entorn esdevé municipal i el 2010 s’obre al públic una vegada acabats els treballs de millora. Malgrat tot, avui l’aigua medicinal resta tancada.