4rt Rally Fotogràfic

4rt Festival Fotogràfic Alfons Güell d’Argentona.

Bases del Concurs

Per participar:

Podran participar totes les persones aficionats i professionals sense límit d’edat.

El format serà digital

Els participants portaran la tarja formatejada.

Els participants hauran de descarregar 4 imatges fetes durant el Rally en format JPEG.

Inscripcions:

La inscripció es pot fer des d’una hora abans a la Plaça Nova d’Argentona.

Inscripció Gratuïta.

Hi haurà uns temes obligatoris que es donaran en el moment d’iniciar el rally.

El Rallye començarà el dia 15-05-10 a les 17:00 h (tothom s’haurà de presentar a la Plaça Nova on realitzarà el primer dispar)

Finalitzarà a les 20:00, moment en que s’entregaran els treballs realitzats ( descàrrega de la tarja de les 3 fotografies triades més la que s’ha fet en el lloc de sortida)

Premis: Categoria Infantil: Premi millor col.lecció …Llibre de fotografia.

Premi millor fotografia …Càmara Lomo

Categoria Adult : Premi millor col.lecció … Llibre de fotografia

Premi millor fotografia … Càmara Lomo

El jurat estarà format per:

1 representant del Grup de Fotografia.

2 fotògrafs professionals.

El veredicte es pronunciarà el dia 21-05-2010 a les 20,00 h. A la Sala Gòtica (Plaça de l’esglèsia) d’Argentona.

El veredicte del jurat és inapel.lable. L’Organització es reserva tots els drets de propietat i ús de les obres premiades. Els participants podran recollir les obres no premiades a partir del 21 de Juny per la botiga Instants fotografia de la Plaça Nova. Les fotografies no recullides durant el mes de Juny i Juliol no es retornaran.