INICI DELS TREBALLS A LA VIA ROMANA DE PARPERS

Finalment s’han iniciat els treballs en el tram 9 (últim tram conservat a la part més alta). Després de les tasques de desbroçament, més complicades després dels efectes de la nevada, es van iniciar els treballs per posar al descobert tot aquest tram. A inicis d’abril s’ha dut a terme l’excavació i documentació arqueològica del desguàs documentat, el qual està construït sota la via pública, i el pou de recollida d’aigües situat a la part exterior del mur de contenció interior. Aquest pou recull les aigües del vessant de muntanya i les dirigeix cap el desguàs subterrani que travessa la via. El pou assoleix 2,40 m de fondària màxima. La part més alta es troba excavada al subsòl geològic, mentre que la part baixa està construïda amb dos murs paral·lels fets amb blocs i morter de calç que formen l’inici de la conducció subterrània. Aquesta conducció té una fondària d’1 m i en la seva base es poden veure lloses granítiques de grans dimensions que formen part del mateix subsòl geològic. La coberta d’aquesta conducció, només conservada en part, està construïda amb grans blocs i lloses de granit.

En l’interior del desguàs s’han localitzat grans blocs i lloses de granit procedents de la coberta que anul·len la conducció. En el procés d’excavació de l’interior del desguàs s’ha recuperat material d’inicis del segle XIX, que ens marca la data de l’amortització i inutilització d’aquesta conducció, i per tant de la Via.

Leave a Comment