Resum Assemblea General

El passat dimarts 12 de maig es va celebrar l’Assamblea General del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, amb l’assistència d’una vintena de socis. Després de la lectura i aprovació de l’acta anterior i de repasar l’estat actual de comptes, es va fer balanç de les activitats fetes durant l’any 2008 per totes les seccions i de les previsions per l’any 2009. Les més destacades per enguany són el III Festival Alfons Güell, la Tardor Literària i els actes de commemoració del 10è aniversari del CENTRE, que està previst que es celebrin a finals de l’any 2009 i principis del 2010. Es farà un número commemoratiu de la revista FONTS i es pretén tirar endavant l’edició d’un important estudi que serà cabdal per conèixer la història i la gent d’Argentona. Es tracta de l’Enciclopèdia d’Argentona, del consoci Josep Lladó i Pascual.

D’altra banda es va procedir a fer canvis en la junta Directiva, essent els més importants el del relleu al seu capdavant. En Llorenç Soldevila, que ha estat el President durant els 10 anys, ha passat el testimoni a l’Enric Subiñà, que va ser nomenat President del CENTRE. Per la seva banda en Llorenç Soldevila fou nomenat vicepresident, i també entraren a la Junta Directiva com a vocals la Margarida Colomer i el Mike Gavin. La resta de càrrecs de la Junta Directiva es mantenen com fins ara.

Llorenç

 Llorenç Soldevila.

També es va fer una revisió dels Estatuts del CENTRE, per adaptar-los a la Llei 4/2008, aprofitant per incloure un article on es creen dues noves modalitats de membres, a banda dels socis. Es tracta de la figura del membre de mèrit, que inclourà tots els socis amb una permanència en el CENTRE de 15 anys i aquelles persones que s’hagin destacat en pro de la cultura d’Argentona. I la figura del membre d’honor, que distingirà a les persones físiques o jurídiques que s’hagin destacat en la seva important contribució al CENTRE. En ambdós casos el seu nomenament el farà l’Assamblea General, a proposta de la Junta Directiva o del 10% dels associats.

Enric

Enric Subiñà

 

Leave a Comment