CONVOCATORIA D’ASSEMBLEA DE SOCIS

En nom del president del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, Llorenç Soldevila, us convoquem a la propera Assemblea General de Socis que tindrà lloc dimarts, dia 12 de maig de 2009, a les nou del vespre, a sala de reunions de la Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4).

Ordre del dia:

– Lectura de l’acta anterior.

– Estat de comptes.

– Balanç de les activitats de l’any 2008.

– Renovació de la Junta de l’entitat.

– Revisió dels Estatuts de l’entitat

– Activitats pel 2009.

– Distincions com a socis de mèrit i socis d’honor.

– Precs i preguntes.

Argentona, abril de 2009


Leave a Comment