FONTS Nº11

Núm. 11 Juliol 2002 fonts011
Editorial Aigua: ús i abús (3,11,7-2002)
Actualitat Notícies de l’entitat. Actualitat. Safareig (4,11,7-2002)
Soldevila, Llorenç Verdaguer i Argentona (5,11,7-2002)
Pinart, Jordi Estudi de 186 matrimonis d’Argentona (1567-1600) (7,11,7-2002)
Modolell, Josep Maria Aclariment dels quatre noms que ha tingut Burriac (10,11,7-2002)
Bigorra i Rius, Rafel Els confits del general o la bomba a la torre d’en Chorro (11,11,7-2002)
Mena, Marta/ Estudi de les aigües de les fonts d’Argentona (12,11,7-2002)
Comerón, Sebastien
Padrós, Pep Grup de Fonts d’Argentona. Els seus orígens. (14,11,7-2002)
Vaquer, Joan Aigües d’Argentona: de 1896 als nostres dies (16,11,7-2002)
Graupera, Joaquim Els molins medievals d’Argentona (19,11,7-2002)
Zapata, Assumpta La lluita per l’aigua (27,11,7-2002)
Almuzara, Rosa El molí d’en Jofre (Cabrera de Mar) (28,11,7-2002)
Castillo, Maria Josep Entre fonts i inundacions (32,11,7-2002)

Leave a Comment